Сільське господарство
Управління сільськогосподарським підприємством для України

Ціна: 117 000,00

«Управління сільськогосподарським підприємством для України» — галузеве рішення, створене на базі продукту «Управління виробничим підприємством для України».

Рішення призначене для автоматизації: оперативного, управлінського, бухгалтерського та податкового обліку на сільськогосподарських підприємствах, може ефективно використовуватися широким колом сільськогосподарських товаровиробників: від невеликих фермерських господарств до агрофірм і агрохолдингів.

Чому агрохолдинги вибирають «Управління сільськогосподарським підприємством для України»?

«Управління сільськогосподарським підприємством для України» має низку переваг:

 • Типове рішення забезпечує комплексну автоматизацію всіх відділів, що роблять вплив на роботу сільськогосподарського підприємства, за відсутності серйозних змін оргструктури підприємства та існуючих бізнес-процесів, що дозволяє підприємствам мінімізувати витрати на доробку системи.
 • У програмному продукті комфортно працюють співробітники різного рівня з чітким поділом праці (агрономи, зоотехніки, обліковці та ін.), що дозволяє отримати реальні оперативні дані для прийняття управлінських рішень.
 • Типове рішення дозволяє використовувати РАУЗ (розширену аналітику обліку витрат) — новий механізм обліку собівартості запасів і витрат. Використання РАУЗ дозволяє скоротити час розрахунку собівартості в 6-7 разів; проводити документи «заднім числом» і це не впливає на правильність ведення обліку запасів і витрат; не виконувати ресурсомісткі процедури перепроведения документів перед регламентними операціями закриття періоду.
 • Автоматичний розрахунок собівартості забезпечує керівництво достовірною інформацією, чітко видно, з яких саме витрат «виросла» собівартість продукції. Гнучке налаштування звітів дає можливість приймати обґрунтовані рішення на кожному рівні управління компанії — від агронома до керівника.

«Управління сільськогосподарським підприємством для України» дозволяє:

 • оперативно аналізувати прямі затрати в розрізі полів, культур, видів робіт, дані про поточне та прогнозоване завантаження сільськогосподарської техніки та структури витрат на її обслуговування;
 • побудувати оптимальний бізнес-план, заснований на декількох варіантах розрахунку сівозміни, виробничого циклу тварин та схем фінансування;
 • оперативно аналізувати дані про наявність поголів’я тварин за їхніми видами і статево-вікових груп для виявлення потреб в кормах;
 • оперативно, на поточний момент часу, оцінювати і аналізувати структуру собівартості вирощування культур або тварин;
 • автоматично розподіляти загальновиробничі витрати кожен місяць відповідно до бази розподілу;
 • витрати допоміжних виробництв накопичувати протягом року і розподіляти в кінці виробничого циклу на собівартість виробленої сільгосппродукції.
Переваги рішення для різних рівнів управління

Інструментарій рішення дозволяє фінансовому директору отримати інформацію про прибутковість у розрізі культур, полів, тварин, ферм тощо.

Зведений звіт за доходами і витратами

Звіт «Аналіз рентабельності вирощування культур»

Бухгалтеру — вести достовірний централізований облік в масштабах географічно розподіленого підприємства.

Звіт «Про поля і пайовиків»

Звіт «Відомість з обліку витрат» 

Головному агроному та головному зоотехнікові — інструмент для оперативного планування діяльності сільськогосподарського підприємства, з можливістю детального аналізу отриманих результатів в різних аналітичних розрізах.

Звіт «Рух великої рогатої худоби»

Звіт «Потреба в азоті, фосфорі і калії»

Як автоматизувати агропромислове підприємство?

1. Визначити цілі автоматизації

 • У фахівців впроваджувального центру СофтІнформ є досвід комплексної автоматизації агропідприємств. Ми готові зустрітися і разом визначити цілі і пріоритети автоматизації. Зазвичай ми проводимо 1-2 зустрічі, в якій беруть участь: фінансовий директор, бухгалтер, головний зоотехнік та інші зацікавлені співробітники зі сторони підприємства, а також консультанти центру впровадження з боку СофтІнформ .

2. Розробити сценарій автоматизації та детальний план-графік робіт з впровадження системи

 • Для вибору сценарію необхідно передпроектне обстеження: аналіз бізнес-процесів, опитування персоналу тощо. Після цього складається детальний план-графік і сценарій (концепція) майбутньої автоматизації.

3. Навчити користувачів системи

 • В ході реалізації проектів з автоматизації агропідприємств України, фахівцями центру впровадження СофтІнформ була розроблена спеціальна методика навчання, яка дозволяє користувачам, навіть найпочатковішого рівня, освоїти роботу в системі в найкоротші терміни.

4. Безпосередньо впровадити програмний продукт «УСХПдУ»

 • В ході впровадження проводиться розробка технічної документації, доробка типової конфігурації «УСХПдУ» відповідно до потреб саме вашого підприємства, проводиться підготовка і передача даних з розрізнених і застарілих програм в централізовану базу.

5. Перехід до експлуатації автоматизованої системи

 • Проводиться дослідна експлуатація, в ході якої користувачі закріплюють навички, отримані в процесі навчання. Після цього починається промислова експлуатація. Фахівці СофтІнформ супроводжують всі дії користувачів — до закриття звітного періоду в обліковій системі та отримання балансу.

6. Перехід до супроводу проектного рішення

 

Результати проекту

Підприємство отримує повністю автоматизовані ключові бізнес-процеси, які становлять найбільшу цінність для бізнесу — комплексне управління матеріальними, фінансовими, кадровими ресурсами, виробництвом готової продукції та ін. І, як наслідок, — стає більш конкурентоспроможним, підвищує свою вартість на ринку.

 

 

замовити продукт
Потрібна консультація спеціаліста?
Зв'яжіться з нашим менеджером. Він докладно відповість на всі Ваші запитання.
Отримати консультацію
Дякуємо за звернення!
Ми звяжемось з Вами найближчим часом.
Дякуємо за звернення!
Ми звяжемось з Вами найближчим часом.